Tegnieke

Boogontwikkeling (ekspansie)
– Damon tegniek
– Sge passiewe “self ligating” ortodonsie aanhegtings wat ontwikkel is om baie lae friksie op boogdrade uit te oefen, word gebruik.
– Behandelingstyd word effe verminder deur die gebruik van “self ligating” aanhegtings.
– Ongemak wat die pasient ervaar word verminder deur die gebruik van dun boogdrade aanvanklik.
– Die verlies aan krag wat plaasvind met die gebruik van “donut rekkies” word uitgeskakel.
– Mondhigiene beheer is beter indien “donut rekkies” nie gebruik word nie.
– Ekstraksie van tande word veminder met boogontwikkeling.

Picture5Picture6

Funksionele toestelle
– Funksionele toestelle kan vas of verplaasbaar wees en word hoofsaaklik in Klas II gevalle met n voorbyt gebruik.
– Die Twin Block toestel word gewoonlik opgevolg met vaste bandering. Die Twin Force toestel word gebruik in die tweede helfte
– Literatuur meld dat hierdie toestelle ongeveer 20% kaakverbeter teweeg kan bring en n 80% tand verandering.
– Die sukses van funksionele toestelle hang af van die gebruik daarvan alhoewel daar n groep pasiente is wat nie goed reageer op die gebruik van funksionele toestelle nie waarskynlik agv n negatiewe groeipatroon.

Picture8Picture7

Interdentale slyping
– By sommige ortodonsie gevalle is die spasiegebrek van so n aard dat die geval behandeling verg m.b.v. spasieskepping en wanneer ekstraksies dan nie gewens is nie, kan spasie skepping verkry word met selektiewe interdentale slyping – tande word dus letterlik verklein sonder enige langtermyn komplikasies.

Picture9Picture10Picture11

Tydelike Verankerings eenhede (TAD)
– Hierdie baie klein miniskroewe word in been geplaas met n lokale verdowing en word dan gebruik as verankering. In sommige ortodonsie gevalle kan dit tandbeweging baie meer effektief maak en verankeringsverlies verminder.
– Dit word in verskillende situasies aangewend bv molaar intrusie, vorentoe beweging van molare, agter toe beweging van molare, spasiesluiting ens.

Picture12Picture13