Toestelle

Ekspansie3rigting
Ekspansie – 3-rigting
Verplaasbare toestel wat gebruik word om die tandboog te vergroot in 3 dimensies en spasie te skep.

Ondersteunings Hawley Retensietoestel
Hierdie toestel met n skuins bytvlak net agter die voortande word gebruik as retensie nadat die pasient gebruik gemaak het van n “Twin Block” funksionele toestel wat die groei van die mandibula stimuleer het.
DistaleEkspansie
Distale Ekspansie
Word gebruik om die voor-agter dimensie van die tandboog te vergroot en sodoende meer spasie te skep.
LateraleEkspansie
Laterale Ekspansie
Hierdie toestel word gebruik om die tandboog na beide kante(links en regs) te verbreed vir spasieskepping en ook vir korreksie van kruisbyte.
HawleyRetensie
Hawley Retensietoestel
n Toestel wat gebruik word na voltooiing van sekere behandelings om die tande in posisie te hou.
Kenkap
Kenkap
‘n Buitemondse traksie toestel wat gebruik word om oormatige vorentoe groei van die onderkaak te beperk by sekere Klas III gevalle.
Lipstamper
Lipstamper
Hierdie is n verplaasbare toestel wat ingly in 2 buisies op die onderste molare en wat dan gevolg het dat die onderlip op die wit plastiek skerm sal druk en sodoende die kiestande sal terugskuif of verhoed dat die kiestande vorentoe sal beweeg. Die toestel kan ook gebruik word om die tandboog te verwyd. Wanneer die lippe sluit is die toestel onsigbaar.
ProtraksieKoptuig
Protraksie Koptuig
Hierdie toestel word gebruik gewoonlik in kombinasie met vaste bandering en ekspansie van die bo-kaak by Klas III gevalle om groei van die bo-kaak te stimuleer en groei van die onderkaak te rem.
VasteRetensie
Vaste Retensie
Hierdie vaste retensie draadjies word agter tande geplaas om tande langtermyn reguit te hou nadat volle bandering by die pasient plaasgevind het.
MaksillêreEkspansie
Vinnige Maksillêre Ekspansie – Volle Bandering
Hierdie vas gesementeerde toestel word gebruik om skeletale boog verwyding van die bo-kaak te doen vir spasieskepping en vir die korreksie van kruisbyte. Toestel word gewoonlik daagliks aangestel en sal inisieel n spasie tussen die snytande veroorsaak.
GedeeltelikeMaksillêreEkspansie
Vinnige Maksillêre Ekspansie – Gedeeltelike Bandering.
Hierdie vas gesementeerde toestel word gebruik om skeletale boog verwyding van die bo-kaak te doen vir spasieskepping en vir die korreksie van kruisbyte. Toestel word gewoonlik daagliks aangestel en sal inisieel n spasie tussen die snytande veroorsaak.
Spasiebehouer(vas)
Spasiebehouer(vas) vir Latere Implantaat Plasing.
Hierdie vaste toestel wat bestaan uit 2 bande word geplaas na voltooing van behandeling waar daar n afwesige tand is om die spasie oop te hou met die oog op latere implantaat plasing.
Tonghek
Tonghek
Hierdie vaste toestel word vasgeheg aan die molare in die bo-kaak en dien as n skerm wat die tong verhoed om tussen die tande in te beweeg en maak dit moeilik om die vinger te suig.
TongSpoortjie
Tong Spoortjie
Hierdie klein vaste aanhegting word aan die binnekant van tande vasgeheg om tongsoot gewoontes af te leer.
App-TwinBlock
“Twin Block” Funksionele Toestel
Hierdie twee toestelle word gelyktydig gebruik om die groei van die onderkaak te bevorder en die kenpunt na vorentoe te verplaas.
Mondskerm
Mondskerm
Die gebruik van mondskerms vir die voorkoming van trauma en tandfrakture is wel bekend.
n Mondskerm is n toestel wat van elastiese skok absorberende rubber of sagte plastiek gemaak word. Dit pas styf oor die tande en n gedeelte van die tandvleis. Dit maak dan ook kontak met die opponerende tandboog as die mond toe is.
LigatuurRekkies
Ligatuur Rekkies
Word gebruik saam met die “Edgewise” ortodonsie tegnieke en die doel van die rekkies is om die boogdraad in die slot vas te hou.
QuadHelixEkspansie
Quad Helix Ekspansie
Hierdie vas/verplaasbare toestel funksioneer soos n veer wat na weerskante ligte kragte op die tande uitoefen en sodoende die boogomtrek vergroot met gevolglike spasieskepping. Daar kan 3-4 mm addisionele spasie op die wyse geskep word. Die toestel kan ook gebruik word om kruisbyte te herstel en vir verankerings doeleindes.
App-Twin-Force
“Twin-Force” Funksionele Toestel
Hierdie veerbelaaide toestel is ‘n groei manipulasie apparaat en word gebruik by pasiente met onder ontwikkelde onder kakebene om die pasient se Klas II wansluiting te help herstel. Dit word gebruik in groeiende pasiente vir ‘n periode van 6-10 maande en is nie verwyderbaar nie.