Ons Sagteware

Ons vriendelike en toegewyde personeel streef daarna om diens van uitmuntende gehalte aan ons pasiënte te lewer deur die gebruik van moderne tegnologie en sagteware.

Ons gebruik Dolphin sagteware van “Dolphin Imaging and Management Solutions” gestasioneer in Chatsworth, Los Angeles.
Hierdie sagteware behels n volledige beheerstelsel vir n ortodonsie praktyk. Dit sluit in die organisasie van fotos, X-strale asook pasiënte voorligting m.b.v. animasies.

sagteware-1

Dolphin sagteware bevorder die seepgladde verloop van pasiënte hantering in die praktyk en verhoog die effektiwiteit van die personeel in die praktyk.
Alle praktyk reëlings bv. afsprake wat geskeduleer word, pasiënte wat by ontvangs aanmeld m.b.v. vingerskandering, briewe (verslae, instruksies, E-posse), pasiënt geskiedenis, verloop van die behandeling, rekkie gebruik en alle ander inligting is met die druk van n knoppie beskikbaar.
Al hierdie funksies wat deur “Dolphin Management” beheer word bied aan die personeel die geleentheid om pasiente-vloei so effektief as moontlik te laat geskied en die pasient die top prioriteit te laat geniet.

“Dolphin Imaging” is verantwoordelik vir die stoor van waardevolle pasient inligting en rekords wat dan ook onmidellik beskikbaar is indien benodig om die pasient se vordering te evalueer tydens besoeke. Die waardevolle opsie om sjirurgiese simulasies te doen is ook beskikbaar.

sagteware-2

“Dolphin Aquarium” is die dinamiese pasientvoorligting en gevalle voorleggings afdeling van die Dolphin program. Komplekse dentale en ortodontiese toestande word deur dinamiese en hoe kwaliteit 3D grafiese voorstellings gedemonstreer en verduidelik. Onderwerpe sluit ook mondhigiene demonstrasies in, asook diagnoses deur die gebruik van verskillende toestelle en inligting aangaande kossoorte om te vermy tydens behandeling en vele meer.

sagteware-3