Draadjies

– Ortodontiese bandering is ‘n gewilde en effektiewe manier om tande te belyn. Tandbeweging geskied deur ligte kragte op die tande te plaas wat hulle geleidelik na die verlangde nuwe posisie te beweeg.

Drs Rudie & Helena Swart bied met trots aan ons pasiënte die nuutste tandheelkundige tegnologieë en metodes. Bandeings tegnieke is oor baie jare heen ontwikkel en ons het nou meer gemaklike en effektiewe tegnieke beskikbaar.

 

Staal aanhegtings “Self-ligating” (Damon Q)

Die passiewe “self-ligating” aanhegtings bied self meer as net sy hoogs aanvaarbare estese. Damon Clear kombineer die voorkoms en gemak wat belangrik is vir die voorkoms-bewuste pasient, gekombineer met die sterkte en funksionaliteit wat die klinikis benodig. Bevestig deur verskeie in vivo studies en derdeparty universiteits navorsing, bied Damon Clear ver meer as net die ooglopende voordele.

Bewysde Prestasie

  • Volledige estetiese passiewe “self-ligating” aanhegting met ongeewenaarde ontwerp.
  • Poli-kristallyn alumina (PCA) materiaal bied weerstand teen vlekke soos dié van koffie, mosterd, rooiwyn en ander kleurstowwe.
  • Elimineer die gebruik van ligatuur rekkies wat vlek en bakterieë versamel gedurende die behandeling.
  • Gevorderde passiewe ligatuur tegnologie met lae kragte en minimale friksie om baie effektiewe tandbeweging te bevorder.

– Verbeterde sterkte
– Gemaklike passing
– Presisie plasing van aanhegtings
– Maklike boogdraad vervangings

 

Die banderings proses

As jy belangstel om draadjies te ontvang, sal ons vir jou ‘n konsultasie afspraak reël en ‘n volledige ortodontiese ondersoek op jou voltooi waarna die ortodontis met jou behandelings moontlikhede sal bespreek.

Om die aanhegtings te plaas, sal een van ons ervare mondhigieniste die oppervlak van die tande poleer en ets waarna die ortodontis ‘n aanhegting op elke tand plaas en die sement word dan verhard met n witlig. Hierna word die boogdraad deur die aanhegtings geplaas en klein rekkies om die aanhegting geplaas om te verseker dat die boogdraad nie uit die aanhegting kan beweeg nie.

Opvolg afsprake word elke 6-8 weke geskeduleer om verstellings te doen. Indien jy metaal aanhegtings het kan jy met elke nuwe besoek opwindende nuwe kleure rekkies kies.

 

Gereelde vrae oor draadjies

 

1. Hoe lank moet ek draadjies dra?
Die tydsduur wat jy nodig het om draadjies te dra, hang af van die omvang van jou wansluiting, maar wissel gewoonlik tussen 18 maande tot 3 jaar.

2. Maak draadjies seer?
Dit is normaal om aanvankli ongemak te ervaar nadat die draadjies geplaas is. Dit is gewoonlik die eerste week na bandering effe ongemaklik.

3. Hoe gereeld moet ek die ortodontis besoek vir verstellings?
Tipies sal jy ons elke 6-8 weke moet besoek vir verstellings.

4. Wat kan ek nie met draadjies eet nie?
Jy sal sekere kosse moet vermy wat die draadjies kan beskadig of in die drade en hakies vasgevang kan word. Dit sluit gewoonlik harde kosse in, soos springmielies, lekkers en appels, wat maklik kan vassit. Ons sal aan jou ‘n volledige lys versorgingsinstruksies voorsien sodra jy jou draadjies ontvang het.

 

5. Kan ek my tande normaalweg met draadjies borsel en vlos?
Jy sal ekstra versigtig moet wees wanneer jy jou tande borsel en vlos met die draadjies om te verseker dat al die voedsel deeltjies en plaak verwyder word. Ons verskaf gedetailleerde instruksies oor die versorging van jou draadjies om jou te help om gewoond te raak aan die proses. Plaakvoorkoming en beheer bly altyd die belangrikste saak wanneer bandering op jou tande is. Ons plaakvoorkomings dokument sal ook deeglik met jou bespreek word voor die aanvang van behandeling

 

6. Sal draadjies my spraak beïnvloed?
Dit is algemeen om ‘n effense verandering in hoe jy praat te ervaar wanneer jy die eerste keer draadjies kry. Dit is egter gewoonlik tydelik en sal verbeter soos jy gewoond raak aan jou draadjies.

Draadjies is effektief om tande reguit te maak en om ‘n selfversekerde, pragtige glimlag te kry. Met verskeie opsies om van te kies, is dit maklik om die perfekte draadjies vir jou behoeftes te vind. Beplan vandag jou ortodontiese konsultasie.

Request an Appointment

Frequently asked questions about braces

How long do I have to wear braces?

The length of time you will need to wear braces depends on the severity of your case but typically ranges from 18 months to 3 years.

Do braces hurt?

It’s normal to experience some minor discomfort after the braces are first placed and with each adjustment. However, this subsides quickly, and you will find you barely notice them over time.

How often do I need to visit the orthodontist for adjustments?

Typically, you will need to visit us every 4-8 weeks for adjustments.

What can't I eat with braces?

You will need to avoid certain foods that can damage the braces or get caught in the wires and brackets. These usually include hard foods, such as popcorn, sweets and apples, that can get stuck easily. We will provide you with a complete list of care instructions once you receive your braces.

Can I brush and floss my teeth normally with braces?

You will need to take extra care when brushing and flossing your teeth with braces to ensure all the food particles and plaque are removed. We provide detailed instructions on caring for your braces to help you get used to the process.

Will braces affect my speech?

It’s common to experience a slight change in how you speak when you first get braces. However, this is usually temporary and will improve as you get used to your braces.

 

Braces are effective for straightening teeth and achieving a confident, beautiful smile. With various options to choose from, it’s easy to find the perfect braces for your needs. Schedule your orthodontic consultation today.